Articles By admin-vinagro

Otevíráme kompostárnu pro Prahu východ a okolí

V dubnu 2019 otevíráme naši novou kompostárnu v Praze 9 – Ctěnicích, Praha východ. Kompostárna bude sloužit pro zahradní firmy a pro společnosti, které se zabývají svozem biologicky rozložitelného odpadu. Fyzické osoby mohou biologicky rozložitelný odpad bezplatně ukládat na vedlejším sběrném dvoře Pražských služeb a.s. při ulici Jilemnická.

Více informaci naleznete v sekci kompostárna.

Žně skončily kvůli suchu o více jak 14 dní dříve než obvykle.

Letošní žně skončily o více jak 14 dní dříve, než je v naší oblasti obvyklé. Za poledních 25 let se nikdy takto brzo se sklizní neskončilo.

Důvodem takto rychlé sklizně bylo extrémní sucho a vysoké teploty během jara, což urychlilo vegetaci rostlin o 2 až tři týdny oproti běžným rokům. To mělo za následek i významné snížení výnosu – zejména u ječmene jarního.

Výnos ječmene byl pouhých 4,4 t/ha. To je o 40 % méně než je průměr předchozích 6 let. U pšenice ozimé došlo k poklesu výnosu o 25 % na 6,9 t/ha.

Díky mohutnému a hlubokému kořenovému systému si se suchem nejlépe poradila řepka ozimá s výnosem 4 t/ha.

Sucho dále pokračuje a ovlivní i výnosy později sklízených plodin – sóji a cukrové řepy.

Aktuální stav sucha: Zdroj: Intersucho.cz

Intenzita sucha v půdním profilu 2018

Intenzita sucha v půdním profilu ČR 15-07-2018

Žně letos začnou dříve

Vážení spoluobčané,
přibližně 5. července začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce. S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna.
Po dobu žní se na silnicích budete potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.
Vin agro s.r.o.

Výnos cukrové řepy nás potěšil

V letošním roce jsme cukrovou řepu pěstovali na 146 ha a dosáhli jsme průměrného výnosu přepočteného na 16 % cukernatost 80,2 t/ha. Výnos mohl být ještě lepší, kdyby nám zhruba 20 ha řepy na jaře nenapadly larvy kovaříků – drátovci. Rozsah poškození můžete vidět na přiloženém obrázku..  Cukrová řepa je vynikající předplodina pro sladovnický ječmen a tradiční plodina v naších krajích. Příští rok budeme řepu pěstovat na téměř 200 ha.

Rekordní sklizeň sóji

V letošním roce se nám podařilo dosáhnout nejlepšího výnosu u sóji za posledních 7 let, kdy ji pěstujeme. Výnos byl 3,6 t/ha. Průměr předchozích šesti let byl 2,8 t/ha.

V průběhu celého vegetačního období měla sója téměř ideální podmínky pro růst. Pravidelné deště a dostatečně vysoké teploty spolu s přesnými agrotechnickými opatřeními byly základem tohoto mimořádného úspěchu.

Sója je vynikající předplodinou pro obilí. Obohacuje půdu prostřednictvím bakterií o dusík a prostřednictvím mykorhizy uvolňuje málo přístupný fosfor a draslík. Sklizeň sóji probíhá v našich podmínkách od poloviny září do konce října.

Mýty a fakta o řepce ozimé

S ohledem na stále intenzivnější negativní kampaň, která je vedena proti zemědělcům, se Vám budeme snažit uvádět některé polopravdy na pravou míru.

Nejčastěji se v mediích setkáváme s tím, že největší zlo na polích je řepka ozimá. Dovolujeme si proto uveřejnit krátkou a přehlednou publikaci, která většinu těchto zavádějících informací uvádí na pravou míru.

RepkaMytyFakta