Historie společnosti VIN AGRO s.r.o.

Společnost VIN AGRO s.r.o. vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá zemědělskou prvovýrobou. Firma od počátku sídlila na Vinořském náměstí v Praze 9 a pobočku měla do roku 2014 Praze Miškovicích. V roce 1992 začínala společnost hospodařit na 200 ha. V současné době firma Vin agro s.r.o. hospodaří na ploše 1020 ha na území Hlavního města Prahy. Dále naše společnost poskytuje na 600 ha zemědělské služby pro farmy ve Středočeském kraji. Poskytuje také služby v oblasti údržby zeleně – mulčování travních ploch.

V současné době pěstujeme tyto plodiny : pšenici ozimou, ječmen jarní, cukrovou řepu, ječmen ozimý, sóju, řepku ozimou, lupinu.

Ocenění Hospodář Středočeského kraje

Na zemědělské výstavě v Lysé nad Labem v roce 2006 bylo hejtmanem Středočeského kraje panem Bendlem předáno společnosti Vin agro s.r.o. ocenění Hospodář Středočeského kraje.

Zemědělská technika

Naše společnost poskytuje ve vlastních dílnách opravy zemědělské techniky (zemědělské stroje, traktory) pro okolní zemědělské podniky a další partnery. Společnost pravidelně investuje do nejmodernější zemědělské techniky. V posledních letech jsme tak například koupili nový secí stroj Horsch Pronto, samochodný postřikovač John Deer 5030i, dva nové traktory JD8370 a další.

Sběrný dvůr

V roce 2014 jsme v areálu naší společnosti otevřeli ve spolupráci s Pražskými službami a.s. Sběrný dvůr, který slouží pro obyvatele hlavního města Prahy.

Vinoř – Ctěnice

V roce 2016 se naše společnost přestěhovala do zemědělského  areálu  ve Vinoři – Ctěnicích. Tento objekt historicky užíval státní statek Praha. Tento areál jsme postupně odkoupili od soukromých vlastníků a od státu a postupně se ho snažíme celý revitalizovat.

Kompostárna Ctěnice Praha 9

V roce 2019 jsme otevřeli novou kompostárnu Ctěnice Praha 9, kde zpracováváme biologicky rozložitelný odpad a výsledný produkt – kompost – následně aplikujeme na pole, která obhospodařujeme. Kompost zapravený do půdy přispívá k vyšší schopnosti půdy jímat vodu a tím se zlepšuje schopnost půdy déle zadržovat vodu při suchých obdobích, ale také lépe absorbovat vodu při bleskových srážkách.