Historie společnosti VIN AGRO s.r.o.

Společnost VIN AGRO s.r.o. vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá zemědělskou prvovýrobou. Firma od počátku sídlila na Vinořském náměstí v Praze 9 a pobočku měla do roku 2014 Praze Miškovicích. V roce 1992 začínala společnost hospodařit na 200 ha. V současné době firma Vin agro s.r.o. hospodaří na ploše 850 ha na území Hlavního města Prahy. Dále naše společnost poskytuje na 600 ha zemědělské služby pro farmy ve Středočeském kraji. Poskytuje také služby v oblasti údržby zeleně – mulčování travních ploch.

V současné době pěstujeme tyto plodiny : pšenici ozimou, ječmen jarní, cukrovou řepu, sóju, řepku ozimou.

Na zemědělské výstavě v Lysé nad Labem v roce 2006 bylo hejtmanem Středočeského kraje panem Bendlem předáno společnosti Vin agro s.r.o. ocenění Hospodář Středočeského kraje.

Naše společnost poskytuje ve vlastních dílnách opravy zemědělské techniky (zemědělské stroje, traktory) pro okolní zemědělské podniky a další partnery. Společnost pravidelně investuje do nejmodernější zemědělské techniky. V posledních letech jsme tak například koupili nový secí stroj Horsch Pronto, samochodný postřikovač John Deer 5030i, dva nové traktory JD8370 a další.

V roce 2014 jsme ve spolupráci s Pražskými službami a.s. otevřeli Sběrný dvůr, který bude sloužit pro obyvatele městské části Praha 19. V roce 2017 chceme začít zpracovávat biologicky rozložitelný odpad a výsledný produkt (kompost) použijeme pro zkvalitnění půdních vlastností na pozemcích, kde hospodaříme.

V roce 2016 se naše společnost přestěhovala do nového areálu v Praze Vinoři – Ctěnicích.