Sídlo společnosti

VIN AGRO s.r.o.
Jilemnická 879
Praha 9
190 17

IČO: 45789690
DIČ: CZ45789690

e-mail: info@vinagro.cz
web: www.vinagro.cz

Zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C , vložka 13578 dne 15.října 1992
Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydané Úřadem MČ Praha 19 Odbor živnostensky, č.jednací: 0126/2010/2/Ža

Účtárna

tel: +420 774 313 409

Objednávka zemědělských služeb

Tel: +420 739 578 116