Kompostárna Ctěnice Praha 9

KompostárnaHlavní činností naší společnosti Vin Agro s.r.o. je pěstování polních plodin. Naším cílem je trvalé a udržitelné hospodaření. Každoročně tak při našich zemědělských aktivitách do půdy dodáváme velké množství živin, stopových prvků a udržujeme úrodnost půdy dlouhodobě na vysoké úrovni. 

Se zrušením živočišné výroby, kterou jsme kvůli dlouhodobé ztrátovosti museli ukončit, jsme přišli o možnost hnojit pozemky organickými hnojivy. Tato hnojiva přispívají ke stabilizaci půdních vlastností, jsou důležitým zdrojem živin a zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu.

Zbudování kompostárny Ctěnice Praha východ

V roce 2014 jsme se proto rozhodli v Praze 9 vybudovat kompostárnu, na které bychom vyráběli kompost, který bychom následně aplikovali na půdu. Po pěti letech se nám podařilo získat všechna potřebná povolení a kompostárna Ctěnice Praha východ byla v únoru roku 2019 zkolaudována. 

Od března roku 2019 jsme začali na naší kompostárně zpracovávat biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO) z městské zeleně, od firem a občanů. Přijímaný bioodpad je kompostován v pásových hromadách, pravidelně překopáván a vlhčen. Finální kompost je následně vrácen na pole, která každoročně obhospodařujeme.

Účel kompostárny

Výstavbou kompostárny Ctěnice Praha východ se tak snažíme zlepšit kvalitu půdy a přispět k zlepšení životního prostředí. Přinášíme tím další zkvalitnění služeb pro okolní obce i jejich občany.

Kompost zapravený do půdy přispívá k vyšší schopnosti půdy jímat vodu a tím se zlepšuje schopnost půdy déle zadržovat vodu při suchých obdobích, ale také lépe absorbovat vodu při bleskových srážkách.

Výhody lokálně zpracovávaného bioodpadu

Biologický odpad zpracovaný a použitý přímo v místě jeho vzniku snižuje dopravní zátěž, která by jinak vznikala při odvozu na vzdálené skládky. Spádová oblast naší kompostárny je Praha východ.

Přijímané odpady do kompostárny Ctěnice

Katalogové číslo odpaduNázev druhu odpaduPopis odpadu (případně omezení)
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37Maximální průměr dřeva je 30 cm.
Pařezy nepřijímáme!
20 02 01Biologicky rozložitelný odpadNapříklad: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny,
ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracovaného dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané)
20 03 02Odpad z tržišťNapříklad: květiny, ovoce, zelenina
NEPŘIJÍMÁME SHNILÉ BRUKVOVITÉ ROSTLINY: CIBULE, KEDLUBNY, ZELÍ

Souhlas k provozování zařízení a provozní řád schválil: MHMP – č. 1393629/2017


Provozní doba kompostárny Ctěnice

Období březen - listopad
 OdDo
Pondělí7:0015:30
Úterý7:0015:30
Středa7:0015:30
Čtvrtek7:0015:30
Pátek7:0015:30

V sobotu a neděli a dnech pracovního volna a klidu nebude kompostárna v provozu, pokud provozovatel z organizačních důvodů nerozhodne jinak.
Kompostárnu mohou využívat pouze fyzické a právnické subjekty, které mají uzavřenu platnou smlouvu se společností VIN AGRO s.r.o..


Kontakty

Kompostárna Ctěnice Praha východ se nachází v areálu společnosti VIN AGRO s.r.o., Jilemnická 879 Praha 9 Vinoř – Ctěnice.

Tel.: +420 604 185 258
Email: info@vinagro.cz


Ceník

  • 700,- Kč/tuna bez DPH pro všechny druhy přijímaného odpadu
  • Kompostárnu Ctěnice Praha východ mohou využívat pouze fyzické a právnické subjekty, které mají uzavřenu platnou smlouvu o přijímání biologicky rozložitelných odpadů se společností VIN AGRO s.r.o..