Kompostárna Ctěnice

KompostárnaHlavní činností naší společnosti je pěstování polních plodin. Naší cílem je trvalé a udržitelné hospodaření. Každoročně tak dodáváme do půdy velké množství živin, stopových prvků a udržujeme úrodnost půdy dlouhodobě na vysoké úrovni. 

Se zrušením živočišné výroby, kterou jsme kvůli dlouhodobé ztrátovosti museli ukončit, jsme přišli o možnost hnojit pozemky organickými hnojivy. Tato hnojiva přispívají ke stabilizaci půdních vlastností, jsou důležitým zdrojem živin a zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu.

V roce 2014 jsme se proto rozhodli vybudovat kompostárnu, na které bychom vyráběli kompost, který bychom následně aplikovali na půdu. Po pěti letech se nám podařilo získat všechna potřebná povolení a kompostárna byla v únoru roku 2019 zkolaudována. 

Od března roku 2019 jsme začali na naší kompostárně zpracovávat biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO) z městské zeleně, od firem a občanů. Přijímaný bioodpad je kompostován v pásových hromadách, pravidelně překopáván a vlhčen. Finální kompost je následně vrácen na pole, která obhospodařujeme.

Výstavbou kompostárny Ctěnice se tak snažíme zlepšit kvalitu půdy a přispět k zlepšení životního prostředí. Přinášíme tím další zkvalitnění služeb pro okolní obce i jejich občany.

Kompost zapravený do půdy přispívá k vyšší schopnosti půdy jímat vodu a tím se zlepšuje schopnost půdy déle zadržovat vodu při suchých obdobích, ale také lépe absorbovat vodu při bleskových srážkách. Biologický odpad zpracovaný a použitý přímo v místě jeho vzniku snižuje dopravní zátěž, která by jinak vznikala při odvozu na vzdálené skládky.

Přijímané odpady do kompostárny Ctěnice

Katalogové číslo odpaduNázev druhu odpaduPopis odpadu (případně omezení)
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37Maximální průměr dřeva je 30 cm.
Pařezy nepřijímáme!
20 02 01Biologicky rozložitelný odpadNapříklad: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny,
ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracovaného dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané)
20 03 02Odpad z tržišťNapříklad: květiny, ovoce, zelenina

Souhlas k provozování zařízení a provozní řád schválil: MHMP – č. 1393629/2017


Provozní doba kompostárny Ctěnice

Období březen - listopad
 OdDo
Pondělí7:0015:30
Úterý7:0015:30
Středa7:0015:30
Čtvrtek7:0015:30
Pátek7:0015:30

V sobotu a neděli a dnech pracovního volna a klidu nebude kompostárna v provozu, pokud provozovatel z organizačních důvodů nerozhodne jinak.
Kompostárnu mohou využívat pouze fyzické a právnické subjekty, které mají uzavřenu platnou smlouvu se společností VIN AGRO s.r.o..


Kontakty

Kompostárna se nachází v areálu společnosti VIN AGRO s.r.o., Jilemnická 879 Praha 9 Vinoř.

Tel.: +420 734 447 047
Email: kompostarna@vinagro.cz


Ceník

  • 600,- Kč/t bez DPH pro všechny druhy přijímaného odpadu
  • Kompostárnu Ctěnice mohou využívat pouze fyzické a právnické subjekty, které mají uzavřenu platnou smlouvu o přijímání biologicky rozložitelných odpadů se společností VIN AGRO s.r.o..