Kompostárna

Snahou naší společnosti je trvalé a udržitelné pěstování polních plodin. Každoročně tak dodáváme do půdy velké množství živin a stopových prvků a udržujeme tak úrodnost půdy dlouhodobě na vysoké úrovni.

Se zrušením živočišné výroby, kterou jsme kvůli dlouhodobé ztrátovosti museli ukončit, jsme přišli o možnost hnojit pozemky organickými hnojivy. Tato hnojiva přispívají ke stabilizaci půdních vlastností, jsou důležitým zdrojem živin a zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti chceme toto organické hnojivo nahradit kvalitním kompostem. Na podzim roku 2018 chceme začít na naší kompostárně zpracovávat biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO) z městské zeleně a od občanů. Tento bioodpad bude kompostován a následně vrácen na pole, která obhospodařujeme. Díky tomuto projektu přispějeme k zlepšení životního prostředí, zlepšíme kvalitu půd a přineseme zkvalitnění služeb pro místní obce a jejich občany. Kompost zapravený do půdy také přispěje k lepší zádržnosti vody v půdě a přispěje k zlepšení vodního režimu vody v půdě.  BRO zpracovaný a použitý přímo v místě jeho vzniku sníží dopravní zátěž, která by jinak vznikala při odvozu na vzdálené skládky.

Kompostárna