Budeme sít 60 hektarů nektarodárných biopásů

15/06/2020

V rámci naší filosofie hospodařit zodpovědně a udržitelně jsme před třemi lety začali sít nektarodárné biopásy pro opylovače.

V první fázi jsme vyseli 6 hektarů těchto biopásů. Mimo území hlavního města Prahy je možné na tyto biopásy čerpat podporu 15 tisíc Kč/ha/rok. Naše společnost hospodaří pouze na území hlavního města Prahy, proto žádnou dotaci nedostaneme. Náklady na biopásy a ušlý zisk tak hradíme z vlastních zdrojů.

Letos na podzim a příští rok na jaře vysejeme dalších téměř 60 ha těchto biopásů. Takto velkou výměru můžeme zasít díky grantu, který jsme na tuto činnost letos získali od hlavního města Prahy. Věříme, že město podpoří tento projekt i v dalších letech a tento unikátní projekt tak bude moci mít dlouhodobější trvání.

Na tomto projektu spolupracujeme také s Českou zemědělskou univerzitou. Budoucí výsledky výzkumu a další zajímavé informace můžete najít zde.