Archiv aktualit

Pole není popelnice

Pole není popelnice

08/11/2021

Jak nakládat s bioodpadem ze zahrad a proč rozhodně nepatří přímo na pole?

Žně 2021

Žně 2021

07/07/2021

Léto už je v plném proudu a to znamená, že se blíží žně.

Hospodářský rok 2019 – 2020

Hospodářský rok 2019 – 2020

07/12/2020

Letošní hospodářský rok neodstartoval nejslibněji, ale vše se nakonec v dobré obrátilo a sklizeň byla úspěšná. Pojďme si hospodářský rok 2019 – 2020 shrnout.

Budeme sít 60 hektarů nektarodárných biopásů

Budeme sít 60 hektarů nektarodárných biopásů

15/06/2020

V rámci naší filosofie hospodařit zodpovědně a udržitelně jsme před třemi lety začali sít nektarodárné biopásy pro opylovače.

Podívejte se na video ze setí jarního ječmene

Podívejte se na video ze setí jarního ječmene

08/04/2020

Video je z produkce Lukáše Syrového, který vytváří většinu našeho vizuálního obsahu. Na jeho YouTube kanál se můžete podívat zde.

Ctěnický kompost je již v prodeji

Ctěnický kompost je již v prodeji

21/01/2020

Od letošního roku je možné zakoupit Ctěnický kompost z naší kompostárny. Cena kompostu je 700,- Kč/t bez DPH. Odběr kompostu je nutné předem telefonicky domluvit.

Podpora ekologického zemědělství ano, ale ne v Praze

Podpora ekologického zemědělství ano, ale ne v Praze

26/07/2019

Naše společnost hospodaří na území hlavního města Prahy již více jak 25 let. V současné době hospodaříme na výměře 1100 ha.

Žně končí!

Žně končí!

26. července 2019 u nás skončila hlavní část žní. Sklizena je řepka, pšenice a ječmen. V září budeme ještě sklízet lupinu a sóju. Poté bude následovat vyorávání cukrovky.

Otevíráme kompostárnu pro Prahu východ a okolí

Otevíráme kompostárnu pro Prahu východ a okolí

21/02/2019

V dubnu 2019 otevíráme naši novou kompostárnu v Praze 9 – Ctěnicích, Praha východ. Kompostárna bude sloužit pro zahradní firmy a pro společnosti, které se zabývají svozem biologicky rozložitelného odpadu. Fyzické osoby mohou biologicky rozložitelný odpad bezplatně ukládat na vedlejším sběrném dvoře Pražských služeb a.s. při ulici Jilemnická. Více informaci naleznete v sekci kompostárna.

Žně skončily kvůli suchu o více jak 14 dní dříve než obvykle

Žně skončily kvůli suchu o více jak 14 dní dříve než obvykle

18/07/2018

Letošní žně skončily o více jak 14 dní dříve, než je v naší oblasti obvyklé. Za poledních 25 let se nikdy takto brzo se sklizní neskončilo. Důvodem takto rychlé sklizně bylo extrémní sucho a vysoké teploty během jara, což urychlilo vegetaci rostlin o 2 až tři týdny oproti běžným rokům. To mělo za následek i významné snížení výnosu – zejména u ječmene […]

Žně letos začnou dříve

Žně letos začnou dříve

26/06/2018

Vážení spoluobčané, přibližně 5. července začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce. S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna. Po dobu žní se na silnicích budete potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme […]

Setí jarního ječmene – video

Setí jarního ječmene – video

09/04/2018

Video ze setí jarního ječmene můžete shlédnout níže.  

Vzory smluv pro vlastníky pozemků

Vzory smluv pro vlastníky pozemků

27/03/2018

Vzory smluv pro vlastníky pozemků: vzor pachtovní smlouvy na dobu určitou vzor pachtovní smlouvy na dobu neurčitou

Výnos cukrové řepy nás potěšil

Výnos cukrové řepy nás potěšil

24/01/2018

V letošním roce jsme cukrovou řepu pěstovali na 146 ha a dosáhli jsme průměrného výnosu přepočteného na 16 % cukernatost 80,2 t/ha. Výnos mohl být ještě lepší, kdyby nám zhruba 20 ha řepy na jaře nenapadly larvy kovaříků – drátovci. Rozsah poškození můžete vidět na přiloženém obrázku..  Cukrová řepa je vynikající předplodina pro sladovnický ječmen a tradiční plodina […]

Rekordní sklizeň sóji

Rekordní sklizeň sóji

26/10/2017

V letošním roce se nám podařilo dosáhnout nejlepšího výnosu u sóji za posledních 7 let, kdy ji pěstujeme. Výnos byl 3,6 t/ha. Průměr předchozích šesti let byl 2,8 t/ha. V průběhu celého vegetačního období měla sója téměř ideální podmínky pro růst. Pravidelné deště a dostatečně vysoké teploty spolu s přesnými agrotechnickými opatřeními byly základem tohoto mimořádného úspěchu. Sója […]

Mýty a fakta o řepce ozimé

Mýty a fakta o řepce ozimé

28/08/2017

S ohledem na stále intenzivnější negativní kampaň, která je vedena proti zemědělcům, se Vám budeme snažit uvádět některé polopravdy na pravou míru. Nejčastěji se v mediích setkáváme s tím, že největší zlo na polích je řepka ozimá. Dovolujeme si proto uveřejnit krátkou a přehlednou publikaci, která většinu těchto zavádějících informací uvádí na pravou míru. RepkaMytyFakta

Výnosy pšenice, ječmene a řepky v hospodářském roce 2016-2017

Výnosy pšenice, ječmene a řepky v hospodářském roce 2016-2017

Po dvou mimořádně úspěšných sezónách jsme v letošním roce dosáhli průměrných výsledků u obilovin i u řepky. Zima byla v letošním roce mrazivá a v červnu, kdy dochází k nalévání zrna, byl nedostatek srážek. To mělo za následek snížení výnosů u všech plodin. V důsledku nedostatky vody ve zmiňovaném období došlo také ke snížení kvalitativních parametrů. Třetina sklizené pšenice tak nedosáhla potravinářské kvality a pouze polovina […]

Srážky od ledna do července 2016

Srážky od ledna do července 2016

02/09/2016

Od ledna do července napršelo letos na námi měřeném místě v Praze Vinoři 341 mm. To je o 110 mm více než za stejné období v loňském roce. Spodní voda v půdě přesto stále chybí. Na vinně jsou zimy bez vydatnější sněhové pokrývky v posledních dvou letech.   Aktuální míru suchou zobrazuje obrázek níže: zdroj: intersucho.cz