Hospodářský rok 2019 – 2020

07/12/2020

Letošní hospodářský rok neodstartoval nejslibněji, ale vše se nakonec v dobré obrátilo a sklizeň byla úspěšná. Pojďme si hospodářský rok 2019 – 2020 shrnout.

SETÍ

Hospodářský rok začal v půlce srpna 2019 setím řepky. První polovina srpna byla na srážky bohatá, a tak řepky dobře vzešly. V první polovině září se zasely ozimé ječmeny a od 23. září se začala sít ozimá pšenice. V září a v říjnu již pršelo méně, ale na zapojení ozimých obilovin bylo vody dostatek. Podzim i začátek zimy byly teplotně nadprůměrné. Celkem spadlo v roce 2019 465 mm srážek, což tento rok řadí k druhému nejsuššímu roku za posledních deset let. Nejsušším byl bohužel předešlý rok 2018 a tak se již dva roky za sebou potýkáme s výrazným úbytkem srážek (průměr let 2008 – 2018 byl 570 mm za rok). 

Zbytek zimy byl stejně jako v předchozích letech teplý, prakticky bez teplot pod bodem mrazu. Mrazy kolem – 6°C přišly až na konci března a na začátku dubna a částečně poškodily ozimé porosty. V únoru a březnu pršelo vydatněji, a tak dříve seté jarní plodiny (ječmen, cukrovka) dobře vzešly. Pozdně seté jařiny (oves, sója, lupina) již zasáhlo sucho na přelomu března a dubnu, kdy nepršelo sedm týdnů v kuse. Tragický scénář odvrátil květen, kdy došlo k ochlazení a spolu s vydatnými srážkami se počasí velice pozitivně projevilo na obnovené vitalitě všech plodin. Průměrnými teplotami a dostatkem srážek byl charakterizován i červen. Do dnešního začátku prosince 2020 napršelo 612 mm. Letošní rok tak bude z pohledu srážek nadprůměrný. Naštěstí se alespoň částečně doplnila voda do spodních půdních profilů.

ŽNĚ A VÝNOSY

Žně začaly 5. července 2020 sklizní ozimého ječmene. O týden později se začaly sklízet řepky a ječmen a současně dozrávala i pšenice. Výnos ozimého ječmene byl 64 q/ha, ječmene jarního 69 q/ha, řepky 40 q/ha a pšenice 79 q/ha. Veškerá sója, zasetá na 34 ha, byla zdecimována holuby a květilkou. Oves měl výnos 50 q/ha. U lupiny byl výnos 29 q/ha. Velkým zklamáním jsou výnosy cukrové řepy, u které dosahujeme výnosu kolem 60 t/ha. Negativně se na výnosu řepy projevilo deštivé počasí, kdy došlo k razantnímu snížení obsahu cukru, který se pohybuje na rekordně nízkých hodnotách kolem 15 – 16 %. V předchozích letech to bylo mezi 19 – 20 %. To významně ovlivňuje přepočítaný výnos cukrovky, který koreluje právě s výší cukernatosti. Výnosy se ukončený hospodářský rok zařadil mezi průměrné. S ohledem na suché jaro byla ale letošní sklizeň nakonec úspěšná.

CENY

Na trhu jsou stále vysoké zásoby hlavních obilovin. Pšenice se ve žních prodávala v průměru za 4000 Kč/t. Cena řepky zůstává poslední roky stabilní, kolem 9500 Kč/t, a je tak významným příjmovým stabilizačním faktorem zemědělců.