Zemědělství

Od svého vzniku se naše společnost úspěšně věnuje pěstování polních plodin. Hospodaříme na území hlavního města Prahy v oblastech s písčitými až hlinito písčitými půdami.

Pro další subjekty nabízíme kompletní zemědělské služby včetně agroporadenství. S městskou částí Vinoř pracujeme na zakládání ovocných alejí a obnovování historických cest v krajině. Společně s entomology z Fakulty životního prostředí na ČZU v Praze vyséváme na polích nektarodárné pásy, které z dlouhodobého hlediska pomáhají nejen bezobratlým živočichům, ale i krajině. Ve Ctěnicích revitalizujeme objekt dříve užívaný státním statkem Praha. Tento areál jsme postupně odkoupili od soukromých vlastníků a nyní slouží jako sídlo firmy.


Více o nabízených zemědělských službách v našem ceníku:

Ceník prací a zemědělských služeb

Mapa půdních bloků obhospodařovaných Vinagro s.r.o.

mapa půdní bloky Vin agro