Péče o krajinu

Zakládání alejí

V roce 2019 VIN agro pro obec Vinoř zasadilo ovocnou alej, která protíná pole společnosti u Vinoře. Alej měří 600 m a je zasazena na místě původní historické cesty, která byla za socialismu rozorána, stejně jako spousta dalších. Alej plní jak funkci estetickou, tak i ekologickou – stromy slouží jako větrolamy. Podél aleje by ještě z jedné strany vyset nektarodárný pás a z druhé strany pás travnatý, který zadržuje vodu a současně slouží jako cesta pro pěší. Obnovování historických cest v naší krajině je velmi pozitivní, nelze ale souhlasit s tím, že se takové cesty často vyasfaltují. Voda z nich pak jen odteče pryč a v létě se z nich stávají rozpálené plotny. Přirozenější je obnovovat cesty buď jako travnaté, nebo štětované.

Nektarodárné pásy

V rámci filosofie naší společnosti hospodařit zodpovědně a udržitelně jsme v roce 2017 začali s projektem nektarodárných biopásů pro včely a další opylovače. V první fázi jsme vyseli 6 hektarů těchto biopásů. Mimo území hlavního města Prahy je možné na tyto biopásy čerpat podporu 15 000 Kč na hektar za rok. Naše společnost hospodaří pouze na území hlavního města Prahy, a proto na dotaci nárok nemáme. Náklady na biopásy a ušlý zisk tak hradíme z vlastních zdrojů.

Na podzim roku 2020 jsme vyseli dalších téměř 60 hektarů těchto nektarodárných biopásů. Takto velkou výměru můžeme zasít díky grantu, který jsme získali od hlavního města Prahy. Věříme, že město projekt podpoří i v dalších letech a ten tak bude mít dlouhodobý charakter.

Na tomto projektu spolupracujeme také s Českou zemědělskou univerzitou. Budoucí výsledky výzkumu a další zajímavé informace můžete najít zde.