Kompostárna Ctěnice, Praha 9

Hlavní činností naší společnosti VIN agro s.r.o. je pěstování polních plodin. Naším cílem je trvalé a udržitelné hospodaření. Každoročně tak při našich zemědělských aktivitách do půdy dodáváme velké množství živin, stopových prvků a udržujeme úrodnost půdy dlouhodobě na vysoké úrovni. 

Se zrušením živočišné výroby, kterou jsme kvůli dlouhodobé ztrátovosti museli ukončit, jsme přišli o možnost hnojit pozemky organickými hnojivy. Tato hnojiva přispívají ke stabilizaci půdních vlastností, jsou důležitým zdrojem živin a zlepšují schopnost půdy zadržovat vodu.

Zbudování kompostárny Ctěnice

V roce 2014 jsme se proto rozhodli v Praze 9 vybudovat kompostárnu, na které bychom vyráběli kompost, který bychom následně aplikovali na půdu. Po pěti letech se nám podařilo získat všechna potřebná povolení a kompostárna Ctěnice Praha východ byla v únoru roku 2019 zkolaudována. 

Od března roku 2019 jsme začali na naší kompostárně zpracovávat biologicky rozložitelný odpad z městské zeleně, od firem a občanů. Přijímaný bioodpad je kompostován v pásových hromadách, pravidelně překopáván a vlhčen. Finální kompost je následně vracen na pole, která každoročně obhospodařujeme.

Účel kompostárny

Výstavbou kompostárny Ctěnice – Praha východ se snažíme zlepšit kvalitu půdy a přispět ke zlepšení životního prostředí. Přinášíme tím další zkvalitnění služeb pro okolní obce i jejich občany. Kompost zapravený do půdy přispívá k její vyšší schopnosti jímat vodu, takže se lépe a déle zadržuje v krajině při suchých obdobích. Také zvyšuje absorbční schopnost půdy při bleskových srážkách.

Výhody lokálně zpracovávaného bioodpadu

Biologický odpad zpracovaný a použitý přímo v místě jeho vzniku snižuje dopravní zátěž, která by se jinak vytvářela při odvozu na vzdálené skládky. Spádová oblast naší kompostárny je Praha východ.

Přijímané odpady do kompostárny Ctěnice

Katalogové číslo odpaduNázev druhu odpadu
Popis odpadu (případně omezení)
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37Maximální průměr dřeva je 30 cm. 
Pařezy nepřijímáme!
20 02 01Biologicky rozložitelný odpadNapříklad: posekaná tráva, seno, listí, spadané ovoce, odpady ze zeleniny, kůra, posekané křoviny, ořezané části stromů, drobný odpad ze zpracovaného dřeva, ovoce, zelenina, dřevo (v celku nebo posekané)
20 03 02Odpad z tržišťNapříklad: květiny, ovoce, zelenina
NEPŘIJÍMÁME SHNILÉ BRUKVOVITÉ ROSTLINY: CIBULE, KEDLUBNY, ZELÍ

Souhlas k provozování zařízení a provozní řád schválil: MHMP – č. 1393629/2017.

Provozní doba kompostárny

V období od března do listopadu je kompostárna v provozu každý všední den od 7:00 do 15:30.

V sobotu, v neděli a během dnů pracovního volna a klidu nebude kompostárna v provozu, pokud provozovatel z organizačních důvodů nerozhodne jinak.

Kompostárnu mohou využívat pouze fyzické a právnické subjekty, které mají uzavřenu platnou smlouvu se společností VIN agro s.r.o.

Ceník přijímaného odpadu a podmínky využítí služby

  • Všechny druhy přijímaného odpadu: 700 Kč bez DPH / tuna
  • Kompostárnu Ctěnice – Praha východ mohou využívat pouze fyzické a právnické subjekty, které mají uzavřenou platnou smlouvu o přijímání biologicky rozložitelných odpadů se společností VIN agro s.r.o.

Ctěnický kompost

  • Přesívaný kompost: 700 Kč bez DPH / tuna
  • Nepřesívaný kompost: 600 Kč bez DPH / tuna
  • Odběr kompostu je nutné domluvit telefonicky předem na čísle +420 734 447 047
  • Registrace ÚKZÚZ č. 4973
  • Ke stažení: Příbalový leták ke kompostu