O nás

Historie společnosti

Společnost VIN agro s.r.o. vznikla v roce 1992 a od svého počátku se zabývá zemědělskou prvovýrobou. Firma nejdříve sídlila na Vinořském náměstí v pražské Vinoři a pobočku měla do roku 2014 také v Miškovicích. V roce 1992 začínala společnost hospodařit na 200 ha. V současné době hospodaříme na ploše 1020 ha na území Hlavního města Prahy. Dále naše společnost poskytuje na 600 ha půdy zemědělské služby pro farmy ve Středočeském kraji. Poskytujeme také služby v oblasti údržby zeleně, například mulčování travních ploch.

Instalace fotovoltaické elektrárny

Společnost VIN AGRO s.r.o. realizuje projekt Fotovoltaická elektrárna společnosti VIN AGRO s r.o., reg. č.: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002120, jehož cílem je instalace fotovoltaické elektrárny, sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost. Na tento projekt je poskytována finanční podpora z fondů EU prostřednictvím Národního plánu obnovy.

Ocenění Hospodář Středočeského kraje

Na zemědělské výstavě v Lysé nad Labem v roce 2006 bylo tehdejším hejtmanem Středočeského kraje Petrem Bendlem předáno společnosti VIN agro s.r.o. ocenění Hospodář Středočeského kraje.

Zemědělská technika

Naše společnost poskytuje ve vlastních dílnách opravy zemědělské techniky (zemědělské stroje, traktory) pro okolní zemědělské podniky a další partnery. Společnost pravidelně investuje do nejmodernější zemědělské techniky. V posledních letech jsme tak například koupili nový secí stroj Horsch Pronto, samochodný postřikovač John Deere 5030i, dva nové traktory John Deere 8370 a další.

Sběrný dvůr

V roce 2014 jsme v areálu naší společnosti otevřeli ve spolupráci s Pražskými službami a.s. sběrný dvůr, který slouží pro obyvatele hlavního města Prahy.

Vinoř – Ctěnice

V roce 2016 se naše společnost přestěhovala do zemědělského areálu ve Vinoři – Ctěnicích. Tento objekt historicky užíval státní statek Praha. Areál jsme odkoupili od soukromých vlastníků a od státu a postupně ho celý revitalizujeme.

Kompostárna Ctěnice, Praha 9

V roce 2019 jsme otevřeli novou kompostárnu v pražských Ctěnicích, kde zpracováváme biologicky rozložitelný odpad a výsledný produkt – kompost – následně aplikujeme na pole, která obhospodařujeme. Kompost zapravený do půdy přispívá k vyšší schopnosti půdy jímat vodu a tím se zlepšuje její schopnost vodu déle zadržovat při suchých obdobích, ale také zlepšuje absorbční schopnosti při bleskových srážkách.