Žně končí!

26/07/2019

26. července 2019 u nás skončila hlavní část žní. Sklizena je řepka, pšenice a ječmen. V září budeme ještě sklízet lupinu a sóju. Poté bude následovat vyorávání cukrovky.

Letošních výnosy negativně ovlivnilo zejména sucho na jaře, kdy nepršelo celých 6 týdnů. Nejvíce sucho poškodilo řepku. Poslední červnový týden přišla velká vedra a obilí nedozrálo, ale zaschlo. To mělo následně vliv na kvalitu sklízených obilovin.

Výnosy 2019:

řepka ozimá: 3,2 t/ha

ječmen jarní: 6,8 t/ha

pšenice ozimá: 7,3 t/ha