Pole není popelnice

08/11/2021

Jak nakládat s bioodpadem ze zahrad a proč rozhodně nepatří přímo na pole?

Hospodaříme pouze na území hlavního města Prahy, a proto pole, která obděláváme, často přímo sousedí s obytnou zástavbou. Tato skutečnost s sebou přináší řadu specifik, které zemědělci hospodařící na venkově tolik neznají. Typickým evergreenem je to, že si někteří lidé pole pletou se skládkou. Doba, kdy se pravidelně objevovali u polí hromady pneumatik okořeněné lednicí a plesnivým gaučem je díky osvětě a sběrným dvorům již snad definitivně pryč. Samozřejmě, že se občas někde něco objeví, ale intenzita těchto černých skládek se za poslední roky snížila. Nejčastějším artiklem, který nám lidé v současné době odkládají na polích, je bioodpad ze zahrad. Jedná se o hromady listí, shnilé ovoce a zeleninu, posekanou trávu nebo ostříhané živé ploty.

Rádi bychom proto chtěli všem těmto lidem sdělit, že o jejich nevyžádané organické hnojení nemáme zájem a že polím rozhodně neprospívá, jak se mnozí z nich často i z nevědomosti domnívají. Navezené hromady bioodpadu pouze hnijí a likvidují rostliny, které jsou na poli již osety. Pokud na poli zrovna nic zaseto není, tak to komplikuje následné zpracování půdy a setí plodiny. Hromady tohoto materiálu ucpávají stroje pro zpracování půdy, stejně tak komplikují provoz i secím strojům.

Prosíme tedy, abyste nám neházeli bioodpad na pole. Není to dobrý způsob hospodaření a nikdo by si určitě na vlastní zahradu neházel hromady listí a shnilého ovoce, aby tím parádně pohnojil. Pro tyto účely je nejedna zahrada vybavena místem, které nazýváme prostě „kompost“, kam odkládáme bioodpad, který následně zpracováváme kompostováním, přeséváním a až v nějaké kultivované podobě ho zapravujeme zpátky do půdy – záhonků. Proč by to na poli mělo fungovat jinak? V roce 2020 jsme v blízkosti s polemi sousedící zástavbou zaseli nektarodárné biopásy, abychom zlepšili prostředí styku městské a zemědělské krajiny. Právě na těchto biopásech se nyní nejvíce objevují skládky bioodpadu, které ničí pestrou skladbu rostlin. Biopásy ani pole neslouží pro odkládání bioodpadu a stejně tak neslouží pro procházky vaše ani pro venčení psů. Pro ty jsou určeny k tomu zřízené cesty, popřípadě parky. Pokud bude na některých místech nadále pokračovat intenzita skládkování a vstupů lidí a psů na tyto biopásy v rozsahu, v jakém to bylo dosud, budeme je nuceni v určitých lokalitách zrušit. Bioopad ze zahrad ukládejte do hnědých popelnic, které si lze za velmi nízký poplatek objednat u Magistrátu hlavního města Prahy, nebo ho odvezte do sběrných dvorů (například Kbely, Satalice, Horní Počernice). Většina bioodpadu z hnědých popelnic a ze sběrných dvorů skončí na naší kompostárně, kde jsou následně vhodnou technologií zpracovány a přeměněny na kompost, který zpětně aplikujeme na naše pole. Váš bioodpad tak na našem poli nakonec skončí, ale ve formě, která půdě prospívá. Děkujeme všem lidem, kteří bioodpad ze svých zahrad likvidují správným způsobem.

Vaše VIN agro