Město Praha podporuje naše biopásy

21/11/2023

Po roční pauze byl letos náš dlouhodobý projekt nektarodárných biopásů opět podpořen v rámci grantů hlavního města Prahy.

Po roční pauze byl letos náš dlouhodobý projekt nektarodárných biopásů opět podpořen v rámci grantů Hlavního města Prahy na podporu opatření pro zlepšení životního prostředí na území hlavního města Prahy. Děkujeme Magistrátu hlavního města Prahy za podporu!

Rozsahem výměry 35 ha se naše biopásy řadí mezi největší takovéto plochy v Česku, možná máme dokonce i tu úplně největší plochu, ale jistě to nevíme 🙂 Projekt běží již třetím rokem a ne vše vždy bylo a je ideální. Některé biopásy se nezapojily tak, jak jsme si představovali, jindy nás potrápilo počasí a odvoz posečené hmoty byl dost náročný. Velké množství posečené hmoty pak musíme také zpracovat na kompostárně. Biopásy si často také lidé pletou s prostorem pro vycházky a venčení psů, případně nám zde odkládají bioodpad. Biopásy se také staly vyhledávanou základnou myší, které pak chodí hodovat na naše pole. Z naší dosavadní zkušenosti můžeme ale přes veškeré komplikace jasně říci, že biopásy jsou pro přírodu jednoznačným přínosem a že to má cenu. Nemáme přesná data, ale už jen z běžného pozorování a informací od myslivců vidíme znatelný nárůst drobné polní zvěře, zejména zajíců a bažantů. Přesnější data o tom, jak se biopásy líbí hmyzu, budeme mít po skončení výzkumu, který na našich biopásech dělá Tým ekologie hmyzu FŽP ČZU v Praze. Děkujeme jim tímto za skvělou spolupráci. Biopásy v kombinaci s bohatými směsmi meziplodin, které jsme začali intenzivně zakládat v souvislosti s přechodem na regenerativní zemědělstvím, začínají nést ovoce v sice pomalé, ale přesto pozorovatelné změně v krajině, kde hospodaříme. Víme, že je stále co zlepšovat a učíme se za pochodu hledat vhodnou kombinaci mezi ekonomicky udržitelným zemědělstvím a obnovou primárních funkcí krajiny.