Podpora ekologického zemědělství ano, ale ne v Praze

26/07/2019

Naše společnost hospodaří na území hlavního města Prahy již více jak 25 let. V současné době hospodaříme na výměře 1100 ha.

Tato plocha představuje téměř pět procent veškerých zelených ploch na území hlavního města Prahy. Poslední dobou jsme se začali zaobírat myšlenkou přejít z konvenčního způsobu hospodaření na ekologické.

Jedním z nepopiratelných faktů, které přináší přechod z intenzivního zemědělství na  ekologické je skutečnost, že dochází k významnému snížení zisků. To je také hlavní důvod, proč je tento způsob hospodaření stále minoritní.

Ekologické zemědělství je podporováno z dotací. Podpora se v závislosti na zaměření ekologického zemědělství pohybuje od zhruba 5 tisíc až do 15 tisíc korun českých (v případě pěstování speciálních plodin, ovoce, zeleniny, chov zvířat apod.). Bez této finanční podpory není tento způsob hospodaření zatím možný.

Při získávání informací o možné formě podpory jsme zjistili, že ekologické zemědělství není na území hlavního města Prahy finančně podporováno. Důvodem je vysoký hrubý domácí produkt Prahy ve srovnání s průměrem Evropské unie. Jak to souvisí s hospodařením na poli nám jasné není. Zemědělství v Praze je objektivně naopak náročnější (doprava, mzdy, vysoká koncentrace obydlích kolem polí atd.), než v méně zalidněných oblastech. To co jsme zprvu pokládali za vtip je bohužel skutečnost.

V Praze tedy není ekologické zemědělství žádané. Logika tohoto opatření je naprosto nepochopitelná. Tam kde žije nejvíce lidí by naopak ekologické zemědělství mělo být podporováno především. Pro nás to znamená, že za těchto podmínek se do přechodu na  ekologické zemědělství pustit nemůžeme. Nebyli bychom schopni dosáhnout alespoň minimální finanční rentability.

Nezbývá nám tedy než se v rámci konvenčního hospodaření dále zaměřovat na způsoby, jak používat co nejméně průmyslových hnojit a chemické ochrany. Začali jsme sít meziplodiny, které dodávají do půd organickou hmotu a během období, kdy na polích není hlavní plodina zadržují vodu a brání erozi. Dále jsme v letošním roce otevřeli kompostárnu a vyrobený kompost budeme používat na našich polích jako organické hnojivo. V letošním roce budeme kupovat plečku a část porostů se budeme snažit plečkovat a hubit tak plevele pouze mechanicky.Vyséváme biopásy, které poskytují potravu včelám a úkryt bezobratlým živočichům (mimo Prahu jsou tyto pásy dotovány 15 tisíc Kč/ha. My – protože hospodaříme v Praze – opět nedostaneme nic). Budeme na vytipovaných exponovaných místech sít travní směsi a dělat seno.