Hospodářský rok 2013/2014 byl ve znamení rekordních výnosů

01/09/2014

V hospodářském roce 2013/2014 dosáhla naše společnost rekordních výnosů u pšenice ozimé (9,85 t/ha), ječmene jarního (8,1 t/ha) i řepky ozimé. (5,4 t/ha).

Letošní mírná zima byla pro rostliny velmi příznivá. Díky teplému kontinetálnímu počasí vytvořily rostliny velmi zdravý a silný kořenový systém a probíhala dlouhá doba vegetace.

Jak ozimy tak i jařiny si velmi dobře poradily s podprůměrným množstvím srážek a maximálně využily svůj výnosový potenciál.

V celém Středočeském kraji, ale i v ostatních částech republiky dosáhli zemědělci nadprůměrných a často rekordních výnosů. Nadprůměrná úroda u všech hlavních plodin byla v celé Evropě a tak došlo k výraznému propadu cen obilovin i olejnin. Momentálně se ceny potr. pšenice pohybujují kolem 4000,- Kč/t, řepky ozimé kolem 8000,- Kč/t. V porovnáním s cenami nabízenými v červnu tak došlo k propadu cen v průměru o 20%.