Kontakt

VIN AGRO s.r.o.
Jilemnická 879
Ctěnice – Vinoř
Praha 9
PSČ 190 17

IČO: 45789690
DIČ: CZ45789690

Zemědělské služby
+420 739 578 116

Účtárna
+420 774 313 409

Kompostárna Ctěnice
+420 734 447 047

Společnost zapsána v OR u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 13578 dne 15.října 1992.

Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydané Úřadem MČ Praha 19, Odbor živnostenský, č.jednací: 0126/2010/2/Ža.