Letošní žně jsme zvládli v rekordně krátkém čase

11/08/2015

Letošní sklizeň začala 16.7. sekáním řepek. V podstatě současně se začal sklízet i ječmen. Plynule jsem pak přešli do pšenic, které dozrávaly postupně během posledních 10 červencových dní. Díky stabilnímu počasí a početné flotile sklízecích mlátiček – letos jich u nás bylo opět šest – jsme dokončili žně již v červenci. Takto rychlé žně se u nás ještě nikdy neuskutečnily.

Děkujeme všem za trpělivost a ohleduplnost při sklizňových prací.

Vin agro