Rekordní sklizeň sóji

26/10/2017

V letošním roce se nám podařilo dosáhnout nejlepšího výnosu u sóji za posledních 7 let, kdy ji pěstujeme. Výnos byl 3,6 t/ha. Průměr předchozích šesti let byl 2,8 t/ha.

V průběhu celého vegetačního období měla sója téměř ideální podmínky pro růst. Pravidelné deště a dostatečně vysoké teploty spolu s přesnými agrotechnickými opatřeními byly základem tohoto mimořádného úspěchu.

Sója je vynikající předplodinou pro obilí. Obohacuje půdu prostřednictvím bakterií o dusík a prostřednictvím mykorhizy uvolňuje málo přístupný fosfor a draslík. Sklizeň sóji probíhá v našich podmínkách od poloviny září do konce října.