Výnos cukrové řepy nás potěšil

24/01/2018

V letošním roce jsme cukrovou řepu pěstovali na 146 ha a dosáhli jsme průměrného výnosu přepočteného na 16 % cukernatost 80,2 t/ha. Výnos mohl být ještě lepší, kdyby nám zhruba 20 ha řepy na jaře nenapadly larvy kovaříků – drátovci. Rozsah poškození můžete vidět na přiloženém obrázku..  Cukrová řepa je vynikající předplodina pro sladovnický ječmen a tradiční plodina v naších krajích. Příští rok budeme řepu pěstovat na téměř 200 ha.