Výnosy za rok 2013

27/01/2014

V roce 2013 se nám podařilo udržet velmi slušné výnosy u všech plodin. Rekordní výnos za dobu činnosti naší společnosti jsme dosáhli u řepky ozimé a u sóji.

Plodina výnos q/ha
ječmen jarní 68,24
řepka ozimá 47,01
pšenice ozimá 81,15
cukrovka 725,44
sója 34,1