Výnosy cukrovky i sóji pod dlouhodobým průměrem

11/12/2015

Pesimistické očekávání ze srpna letošního roku se bohužel naplnilo a výnosy cukrovky i sóji byly hluboko pod dluhodobým průměrem.

Nedostatek vody se na produkci u obou plodin velmi výrazně projevil. U cukrovky jsme sklidili těsně přes 50 t/ha, když průměrný výnos posledních pěti let je 76 t/ha. Oproti pětiletému průměru tak letos doslo ke snížení hektarového výnosu o 35%.

U sóji byl výnos 1,5 t/ha, což je propad oproti pětiletému průměru dokonce o 50 %.