Výnosy pšenice, ječmene a řepky v hospodářském roce 2016-2017

28/08/2017

Po dvou mimořádně úspěšných sezónách jsme v letošním roce dosáhli průměrných výsledků u obilovin i u řepky. Zima byla v letošním roce mrazivá a v červnu, kdy dochází k nalévání zrna, byl nedostatek srážek. To mělo za následek snížení výnosů u všech plodin. V důsledku nedostatky vody ve zmiňovaném období došlo také ke snížení kvalitativních parametrů. Třetina sklizené pšenice tak nedosáhla potravinářské kvality a pouze polovina z celkového množství sklizeného ječmene splnila požadavky na sladovnický ječmen.

Výsledky letošní sklizně:

Pšenice ozimá: 8,7 t/ha

Ječmen jarní: 6,8 t/ha

Řepka ozimá: 3,9 t/ha