Výnosy pšenice, ječmene a řepky v hospodářském roce 2015-2016

02/09/2016

Stejně jako v loňském hospodářském roce se nám i v tom letošním podařilo dosáhnout výborných výnosů. Zima měla  opět kontinentální charakter a rostliny mohly vegetovat i v zimních měsících. To se pak projevilo i na výnosech. Na dobrých výsledcích se odráží také naše politika dlouhodobého zásobního hnojení. Vynakládáme nemalé finanční prostředky na zásobní hnojení draslíkem, fosforem a dalšími mikroprvky. Dostatečná zásoba těchto prvků v půdě a jejich správný poměr přispívá k optimálnímu využíti půdních živin rostlinami. Díky tomuto drahému zásobnímu hnojení uchováváme vysokou půdní úrodnost a dlouhodobě zvyšujeme kvalitu půdy..

Pole, která obhospodařujeme, udržujeme jejich majitelům v dobré kondici.

Výsledky letošní sklizně:

Pšenice ozimá: 9,7 t/ha

Ječmen jarní: 7,1 t/ha

Řepka ozimá: 4,5 t/ha