Výnos cukrové řepy nás potěšil

V letošním roce jsme cukrovou řepu pěstovali na 146 ha a dosáhli jsme průměrného výnosu přepočteného na 16 % cukernatost 80,2 t/ha. Výnos mohl být ještě lepší, kdyby nám zhruba 20 ha řepy na jaře nenapadly larvy kovaříků – drátovci. Rozsah poškození můžete vidět na přiloženém obrázku..  Cukrová řepa je vynikající předplodina pro sladovnický ječmen a tradiční plodina v naších krajích. Příští rok budeme řepu pěstovat na téměř 200 ha.

Rekordní sklizeň sóji

V letošním roce se nám podařilo dosáhnout nejlepšího výnosu u sóji za posledních 7 let, kdy ji pěstujeme. Výnos byl 3,6 t/ha. Průměr předchozích šesti let byl 2,8 t/ha.

V průběhu celého vegetačního období měla sója téměř ideální podmínky pro růst. Pravidelné deště a dostatečně vysoké teploty spolu s přesnými agrotechnickými opatřeními byly základem tohoto mimořádného úspěchu.

Sója je vynikající předplodinou pro obilí. Obohacuje půdu prostřednictvím bakterií o dusík a prostřednictvím mykorhizy uvolňuje málo přístupný fosfor a draslík. Sklizeň sóji probíhá v našich podmínkách od poloviny září do konce října.

Mýty a fakta o řepce ozimé

S ohledem na stále intenzivnější negativní kampaň, která je vedena proti zemědělcům, se Vám budeme snažit uvádět některé polopravdy na pravou míru.

Nejčastěji se v mediích setkáváme s tím, že největší zlo na polích je řepka ozimá. Dovolujeme si proto uveřejnit krátkou a přehlednou publikaci, která většinu těchto zavádějících informací uvádí na pravou míru.

RepkaMytyFakta

Výnosy pšenice, ječmene a řepky v hospodářském roce 2016-2017

Po dvou mimořádně úspěšných sezónách jsme v letošním roce dosáhli průměrných výsledků u obilovin i u řepky. Zima byla v letošním roce mrazivá a v červnu, kdy dochází k nalévání zrna, byl nedostatek srážek. To mělo za následek snížení výnosů u všech plodin. V důsledku nedostatky vody ve zmiňovaném období došlo také ke snížení kvalitativních parametrů. Třetina sklizené pšenice tak nedosáhla potravinářské kvality a pouze polovina z celkového množství sklizeného ječmene splnila požadavky na sladovnický ječmen.

Výsledky letošní sklizně:

Pšenice ozimá: 8,7 t/ha

Ječmen jarní: 6,8 t/ha

Řepka ozimá: 3,9 t/ha

Srážky od ledna do července 2016

Od ledna do července napršelo letos na námi měřeném místě v Praze Vinoři 341 mm. To je o 110 mm více než za stejné období v loňském roce.

Spodní voda v půdě přesto stále chybí. Na vinně jsou zimy bez vydatnější sněhové pokrývky v posledních dvou letech.

 

Aktuální míru suchou zobrazuje obrázek níže: zdroj: intersucho.cz

160828AWP_CR

 

 

 

Výnosy pšenice, ječmene a řepky v hospodářském roce 2015-2016

Stejně jako v loňském hospodářském roce se nám i v tom letošním podařilo dosáhnout výborných výnosů. Zima měla  opět kontinentální charakter a rostliny mohly vegetovat i v zimních měsících. To se pak projevilo i na výnosech. Na dobrých výsledcích se odráží také naše politika dlouhodobého zásobního hnojení. Vynakládáme nemalé finanční prostředky na zásobní hnojení draslíkem, fosforem a dalšími mikroprvky. Dostatečná zásoba těchto prvků v půdě a jejich správný poměr přispívá k optimálnímu využíti půdních živin rostlinami. Díky tomuto drahému zásobnímu hnojení uchováváme vysokou půdní úrodnost a dlouhodobě zvyšujeme kvalitu půdy..

Pole, která obhospodařujeme, udržujeme jejich majitelům v dobré kondici.

Výsledky letošní sklizně:

Pšenice ozimá: 9,7 t/ha

Ječmen jarní: 7,1 t/ha

Řepka ozimá: 4,5 t/ha

 

 

 

ŽNĚ ZAČÍNAJÍ

Vážení spoluobčané,
přibližně 15. července začnou v naší městské části a jejím okolí žňové práce. S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. Laskavě proto žádáme všechny občany, kteří žijí v blízkosti zemědělských ploch, aby po dobu žní nenechávali bez dozoru otevřená okna.
Po dobu žní se na silnicích budete potkávat se zvýšeným množstvím zemědělských dopravních prostředků. Žádáme Vás proto o zvýšenou pozornost a trpělivost.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné a příjemné léto.
Vin agro s.r.o.

Oznámení o změně sídla

Dovolujeme si Vám oznámit, že s účinností ke dni 22.1. 2016 došlo ke změně sídla naší společnosti.

Nové sídlo společnosti je:

Jilemnická 879, 190 17 Praha 9 Vinoř.

  • IČO, DIČ a bankovní spojení zůstávají stejné.

Zároveň Vás chceme informovat, že od 1. května 2016 budeme na výše uvedené adrese přestěhováni i fyzicky. Provoz a kancelář na současné adrese na Vinořském náměstí 37 Praha 9 Vinoř budou k 30.4. 2016 zrušeny.

Dále Vám oznamujeme, že nové telefonní číslo, na kterém nás můžete kontaktovat je:

Tel.: 734 447 047

 Veškeré pevné linky budou z důvodu stěhování k 30.4. 2016 zrušeny. Od 1. května 2016 používejte prosím pouze uvedené telefonní číslo.

Vin agro s.r.o.

sídlo mapa

Výnosy cukrovky i sóji pod dlouhodobým průměrem

Pesimistické očekávání ze srpna letošního roku se bohužel naplnilo a výnosy cukrovky i sóji byly hluboko pod dluhodobým průměrem.

Nedostatek vody se na produkci u obou plodin velmi výrazně projevil. U cukrovky jsme sklidili těsně přes 50 t/ha, když průměrný výnos posledních pěti let je 76 t/ha. Oproti pětiletému průměru tak letos doslo ke snížení hektarového výnosu o 35%.

U sóji byl výnos 1,5 t/ha, což je propad oproti pětiletému průměru dokonce o 50 %.

 

 

 

 

Dva noví jeleni přibyli do stáda

Významného posílení se dočkala naše flotila. Od společnosi Pekass jsme zakoupili dva traktory John Deere 8370R z nejsilnější řady 8R.

Jejich výkon dosahuje až 405 koní. Pod kapotou tepe srdce v podobě řadového šestiválce PowerTech™ PSX 9,0 l se systémem Intelligent Power Management (IPM) splňující emisní normu stupně IIIb.

Rozsah konstantního výkonu je od 1 500 do 2 000 ot/min, výkony dle normy 97/68EC: jmenovitý 370 PS (272 kW), maximální 407 PS (299 kW), jmenovitý s IPM 405 PS (298 kW), maximální s IPM 420 PS (309 kW).

Traktory disponují vysokotlakým vstřikováním CommonRail, čtyřventilovou technikou, sériovým turbodmychadlem s VGT, mezichladičem stlačeného vzduchu a výfukem na sloupku kabiny. Nádrž pojme 719 l paliva (NUR Diesel koncept).

20151014_141815